Skribent: Johanna Ringarp

Utbildning
Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist