Skribent: Johannes Heuman

Intervju
Europa har ännu inte gjort upp med l’ancien régime
Europa präglas fortfarande av kampen mellan modern demokrati och förmodern samhällsordning,...
Analys/Reportage
Vad övriga Europa kan lära av erfarenheten av islamism på Balkan
Den svenska diskussionen kring islamism och mångkultur präglas av anglosaxiska perspektiv....
Tema | Vissnande vi
Vi behöver en vision av vad vi delar och kan göra tillsammans
Socialdemokratins minskade stöd och brist på nya samlande visioner har paralleller...
Essä
Sekelslutets europeiska huvudstäder: Paris, Wien och S:t Petersburg
Det europeiska sekelslutet har fortfarande en stark laddning för eftervärlden –...
Intervju
Politik är en oundviklig del av historieskrivning
Historieskrivningen fortsätter att underbygga nationella identiteter i Europa och runt om...
Tema | Meningslös och menlös forskning
Refuserad på grund av hudfärg
Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
Intervju
Underskatta inte den religiösa kraften i jihadismen
Västvärlden har svårt att förstå den religiösa dimensionen i våldsbejakande islam....
Historia
Auktoritär försvarare av mänskliga rättigheter
Den franske Tigern – En biografi över Georges Clemenceau Matz Krantz
Tema | Kampen om själarna
Kulturen som banar vägen för väpnad jihad
Konst, musik och känslor är viktiga inslag i den våldsbejakande islamismens...
Tema | Reformationen 500 år
Svenska kyrkan stänger porten för Luther
Det lutherska arvet har i samband med 500-årsjubileet blivit ett infekterat...