Skribent: Johannes Heuman

Krönika
Europas förlorade dragningskraft
Det europeiska perspektivet lockar inte längre humanister. Respons tidigare redaktör Johannes...
På plats
Perspektivrik diskussion om väljarnas vemod inför den tid som flytt
På plats: Scalateatern, 31/5 2022 Arrangörer: Forskningsprojektet Det öppna samhället vid...
Politik & samhälle
Vad Europas vänster kan lära av fransk historia
Älskar ni mig? – Om Léon Blum Olle Svenning
Politik & samhälle
Vad Europas vänster kan lära av fransk historia
Fransk klasskamp och demokratins framtid Halil Karaveli
Intervju
Intervju med Samuel Moyn: Mänskliga rättigheter kan inte vitalisera demokratin
Med boken The Last Utopia hamnade idéhistorikern Samuel Moyn i centrum...
Politik & samhälle
Ekonomisk liberalism samverkar med kulturell
Klasskriget i Frankrike – Den auktoritära demokratins ekonomiska rötter (övers. Johan Wollin) Romaric Godin
Essä
Gustav III:s dagar har förlorat sitt skimmer
Den historiskt inriktade skönlitteraturen formar vår bild av det förflutna och...
I Fokus | Nyliberaliseringen
Den globala nyliberalismen bärs upp av mänskliga rättigheter
Samtidigt som det nyliberala tänkandet slog igenom under slutet av 1970-talet...
I Fokus | Det ojämlika Sverige
Växande inkomstklyftor ökar de sociala spänningarna i Sverige
Åren runt 1980-talet utgör en vändpunkt då inkomstskillnaderna successivt ökar i...
I Fokus | Versaillesfreden 100 år
Versaillesfredens politiska baksmälla kännbar än i dag
Freden 1918 innebar inte att striderna i Europa tog slut. Historikern...
I Fokus | Versaillesfreden 100 år
Versaillesfredens politiska baksmälla kännbar än i dag
Freden 1918 innebar inte att striderna i Europa tog slut. Historikern...
Intervju
När staten försvagas växer det postmoderna klansamhället
En vanlig föreställning bland liberaler är att den individuella friheten blomstrar...
I Fokus | Sekulariserade, och sen då?
Ateismen har blivit en flykt från en gudlös värld
I det sekulära samhället ställs ofta religion och ateism mot varandra...
Intervju
Europa har ännu inte gjort upp med l’ancien régime
Europa präglas fortfarande av kampen mellan modern demokrati och förmodern samhällsordning,...
Analys/Reportage
Vad övriga Europa kan lära av erfarenheten av islamism på Balkan
Den svenska diskussionen kring islamism och mångkultur präglas av anglosaxiska perspektiv....
I Fokus | Vissnande vi
Vi behöver en vision av vad vi delar och kan göra tillsammans
Socialdemokratins minskade stöd och brist på nya samlande visioner har paralleller...
Essä
Sekelslutets europeiska huvudstäder: Paris, Wien och S:t Petersburg
Det europeiska sekelslutet har fortfarande en stark laddning för eftervärlden –...
Intervju
Politik är en oundviklig del av historieskrivning
Historieskrivningen fortsätter att underbygga nationella identiteter i Europa och runt om...
I Fokus | Meningslös och menlös forskning
Refuserad på grund av hudfärg
Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
Krönika
Globalhistoria blir grund
Världsutställningarna under 1800-talets andra hälft var populära och exotiska tilldragelser. Miljontals...
Intervju
Underskatta inte den religiösa kraften i jihadismen
Västvärlden har svårt att förstå den religiösa dimensionen i våldsbejakande islam....
Historia
Auktoritär försvarare av mänskliga rättigheter
Den franske Tigern – En biografi över Georges Clemenceau Matz Krantz
I Fokus | Kampen om själarna
Kulturen som banar vägen för väpnad jihad
Konst, musik och känslor är viktiga inslag i den våldsbejakande islamismens...
I Fokus | Reformationen 500 år
Svenska kyrkan stänger porten för Luther
Det lutherska arvet har i samband med 500-årsjubileet blivit ett infekterat...
Intervju
Vår tids kapitalism bärs upp av vänstern
Vänstern har de senaste åren tappat stöd bland de lägre samhällsklasserna....
Analys/Reportage
”Antisemitism utanför den yttersta högern uppmärksammas sällan”
Brittiska Labour skakas av antisemitism bland medlemmar och försämrade relationer till...
Intervju
Medborgarskapet bärs upp av gemensamma värderingar
Det mångkulturella samhället kräver en stark politisk gemenskap för att hålla...
I Fokus | Den ovillige medborgaren
Fransk omprövning av postmodernismens inflytande
Den postmoderna filosofin har förändrat det politiska landskapet i Väst och...
Analys/Reportage
Dags att isländska sagor blir hens gamman igen
De isländska sagorna har betecknats som Nordens mest originella bidrag till...
Intervju
Intervju med Pascal Ory: Republiken hämtar kraft ur tragedin
Med attentaten i januari 2015 inleddes en våldsspiral i Frankrike. Händelserna...
I Fokus | Nationen och nationalstaten
Ingen politisk fraktion kan distansera sig från det nationella idéarvet
Nationalismen och i förlängningen nationalstaten har blivit negativt laddade begrepp bland...
I Fokus | Historia & fiktion
Respons talar med tre författare om historia och fiktion
Skönlitteraturen formar vår bild av det förflutna och bidrar med nya...
Politik & samhälle
Dreyfusaffären i fickformat
Jag anklagar...! Emile Zola|övers. Ann-Marie Asheden
Historia
Hundra år av plågsamma minnen och förnekelse
Cultures of Denial Maria Karlsson