Skribent: Johannes Ljungberg är doktorand i historia vid Lunds universitet.Johannes Ljungberg

Historia
Hymner rättfärdigade krig och fred
The Story of War – Church and Propaganda in France and Sweden 1610–1710 Anna Maria Forssberg