Skribent: Jonas Ljungberg

Politik & samhälle
Diagnos men ingen vision
Marknadens tyranni – Och hur vi kan rädda demokratin Björn Elmbrant
Historia
Gjorde långväga sjöfart svenskar globaliserade?
Sveriges första globala århundrade Leos Müller
Politik & samhälle
Kriser och bubblor är kapitalismens följeslagare
Finanskrascher – Från kapitalismens födelse till Lehman Brothers Lars Magnusson
Ekonomi
Ingen klar bild av valutaunionens problem eller framtid
Euro – Hur en gemensam valuta hotar Europas framtid Joseph E. Stiglitz (övers. Margareta Eklöf)
Ekonomi
Ekonomipriset och nedmonteringen av välfärdsstaten
The Nobel Factor – The Prize in Economics, Social Democracy, and the Market Turn Avner Offer & Gabriel Söderberg