Skribent: Jonas Nordin

Debatt
Humanvetenskaperna behöver tidskrifter
Vetenskapsrådet har förklarat att man avser att avveckla bidraget till tidskrifter...