Skribent: Jonny Hjelm

Essä
Dekoloniseringen av Sápmi och vetenskapen
De senaste 20 årens forskning om samers historia och livsvillkor har...