Skribent: Karin Dirke

Historia
Otydlig gräns mellan människa och djur under järnåldern
Järnålderns djur – I verklighet och saga Kent Andersson
Historia
När statens viltförvaltning mötte den norrländska lokalbefolkningen
Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870–1900-tal Kjell Danell