Skribent: Kay Glans

Filosofi & psykologi
Vänstern har bidragit till populismens frammarsch
Kritik av underdog-metafysiken Johan Söderberg
Krönika
Detta blir Respons sista krönika
Vi har alltid haft låga stränder, för att travestera Tomas Tranströmer....
Krönika
Tack från och för mig!
Detta är min 57:e krönika som Respons chefredaktör sedan starten 2012....
Essä
Vem får säga vad?
Kay Glans har varit chefredaktör för Respons sedan starten 2012, men...
Krönika
Klassmotsättningar handlar nu om vilken skola man gått i
Min far var metallarbetare och jag mötte under min uppväxt åtskilliga...
I Fokus | Överutbildning
”Framtidens jobb är att ta hand om dementa”
I Väst har vi skapat en stor kognitiv klass genom massutbildning...
Krönika
Mot ett nytt paradigm som betonar vikten av gränser
Vi diskuterar i detta nummers tema om det kanske är dags...
I Fokus | Ett nytt moderniseringsprojekt?
Ett nytt moderniseringsprojekt i en mångpolig värld?
De idéer om globalisering och mångkulturalism som varit vägledande sedan 80-talet...
Krönika
Livet ses som en åkomma som kräver behandling
Rubriken på detta nummers tema om vantrivseln i välfärden anspelar förstås...
Krönika
Mer vilja till makt än otrygghet bakom dagens aktivism
Jag har varit verksam i offentligheten i fyrtio år. Även om...
Krönika
Ekonomisk elit och vänsteraktivism sitter i samma båt
Fenomenet cancel culture är den senaste amerikanska exporten till Europa. Aktivister,...
Krönika
Har vi varit naiva som inte sett Kina komma?
Åren innan vi startade Respons arbetade jag för en tankesmedja, bland...
Krönika
Pandemin förstärker en reaktion som redan var på gång
En av de böcker från förra året som gjorde starkast intryck...
Krönika
Dags för bokslut över nyliberaliseringen
Det kan vara värt att erinra sig Hegels ord om att...
Krönika
Nedhållande eld i kulturkriget
Kulturkrig är enligt den amerikanske författaren Michael Grunwald en metod för...
Krönika
Dags för ett nytt svenskt moderniseringsprojekt?
Utan att vi precis planerat det har detta nummer till stor...
Krönika
Dagens överflöd av valmöjligheter kräver en kultur av måttfullhet
Ordet disciplin har numera en negativ klang och ses ofta som...
I Fokus | Versaillesfreden 100 år
På östfronten en hel del nytt
På östfronten under första världskriget hände det till skillnad från på...
Krönika
Avvägningen mellan nationell suveränitet och geopolitiskt inflytande
Det är nu i sommar hundra år sedan Versaillesfördraget undertecknades. Att...
Krönika
Massornas och eliternas uppror
Den spanske filosofen José Ortega y Gasset hävdade under mellankrigstiden att...
Krönika
Genetiken och de geopolitiska spänningarnas återkomst
Utsikten att människan genom modifiering av arvsmassan skulle kunna ändra skapelsen...
Krönika
Det kristna Europas skugga dröjer kvar
Friedrich Nietzsche hävdade att hans samtid inte hade förstått de enorma...
På plats
Varför vet vi så litet om den allt viktigare tjänstepensionen?
Kunskapen om tjänstepensionen är oroväckande låg bland vissa grupper, visar en...
Krönika
När partierna sluter sig samman över väljarnas huvuden
Det har ingått i äldre generationers förväntningar att deras levnadsvillkor kommer...
Krönika
Litteraturvetenskapen i faktakollens tid
Alexander Ekelund visar i avhandlingen Kampen om vetenskapen (recenserad i Respons...
Krönika
De olika arven efter ”68” lever fortfarande kvar
Åren mellan 1965 och 75 – för det är oftast detta...
Krönika
DNA-analyser ger lätt upphov till genpoolitik
DNA-analyser har de senaste tio åren haft ett stort inflytande på...
Filosofi & psykologi
Trampar vatten
Ta ställning för ett meningsfullt liv Svend Brinkmann
Krönika
Utopierna har krympt och flyttat in i nuet
Hur ofta läser ni en bok på över 1000 sidor utan...
I Fokus | EU:s kris
”Krisen är inte en moralisk fråga, utan handlar om ömsesidiga beroenden”
Harvard-ekonomen Dani Rodrik har blivit internationellt uppmärksammad för sin bok The...
Intervju
Tidens stil sedd med en guldsmeds ögon
Den österrikiske författaren Hermann Broch sysselsätter sig i sista delen av...
Krönika
Hoten mot fri forskning kommer också inifrån akademin
Vi diskuterar i Respons ofta de problem som felaktiga incitament och...
På plats
Reträtt för rättsstaten?
De områden som klassificeras som ”särskilt utsatta” har ökat de senaste...
Debatt
Varför dröjer sig en förlegad tolkning kvar i diskussionen?
Hannah Arendts tolkning av Adolf Eichmann har 50 år på nacken...