Skribent: Kay Glans

Tema | Versaillesfreden 100 år
På östfronten en hel del nytt
På östfronten under första världskriget hände det till skillnad från på...
Krönika
Avvägningen mellan nationell suveränitet och geopolitiskt inflytande
Det är nu i sommar hundra år sedan Versaillesfördraget undertecknades. Att...
Krönika
Massornas och eliternas uppror
Den spanske filosofen José Ortega y Gasset hävdade under mellankrigstiden att...
Krönika
Genetiken och de geopolitiska spänningarnas återkomst
Utsikten att människan genom modifiering av arvsmassan skulle kunna ändra skapelsen...
Krönika
Det kristna Europas skugga dröjer kvar
Friedrich Nietzsche hävdade att hans samtid inte hade förstått de enorma...
På plats
Varför vet vi så litet om den allt viktigare tjänstepensionen?
Kunskapen om tjänstepensionen är oroväckande låg bland vissa grupper, visar en...
Krönika
När partierna sluter sig samman över väljarnas huvuden
Det har ingått i äldre generationers förväntningar att deras levnadsvillkor kommer...
Krönika
Litteraturvetenskapen i faktakollens tid
Alexander Ekelund visar i avhandlingen Kampen om vetenskapen (recenserad i Respons...
Krönika
De olika arven efter ”68” lever fortfarande kvar
Åren mellan 1965 och 75 – för det är oftast detta...
Krönika
DNA-analyser ger lätt upphov till genpoolitik
DNA-analyser har de senaste tio åren haft ett stort inflytande på...