Skribent: Lars Grahn

Analys/Reportage
Digital koll i klassrummet
Natur & Kultur ger ut ett ”heltäckande” elektroniskt läromedel för alla...
Analys/Reportage
Dags för universitetsförlag!
Genom sin bokutgivning har universiteten möjlighet att arbeta aktivt med vad...
Analys/Reportage
Nytt universitetsförlag i Stockholm – Ett samtal om öppenhet och kvalitetsgaranti
I förra numret av Respons (6/2012) uppmanades universiteten att ta fastare...
Analys/Reportage
Premiär för Lunds Universitets Skrifter
Humanistisk-teologiska fakulteterna tar täten för att samordna presentation och lansering av...
Analys/Reportage
De mindre fackförlagen har blivit forskningens förädlingsindustri
Små förlag med mindre krav på avkastning står numera för huvuddelen...
Analys/Reportage
Kris, kontinuitet, kulturellt kapital – Hur ska det gå för Atlantis?
Ett av Sveriges mest ansedda förlag går igenom en kris. Den...
Analys/Reportage
Transmedialt genombrott: Publiken blir nätverk
Massmediernas publik är nu ”transmedial” och har grupperat om sig till...
Analys/Reportage
Norstedts görs klart för försäljning
Under det senaste kvartsseklet har Norstedts, Sveriges äldsta förlag, bytt ägare...
Analys/Reportage
Carlssons iscensätter det goda förlaget
De mindre och medelstora förlagens betydelse för fackboksutgivningen kan knappast överskattas....
Analys/Reportage
Charlie Hebdos satir skulle inte ha blivit fälld i svensk domstol
Har vi fortfarande en vidsträckt yttrandefrihet i Sverige? Efter attentatet mot...