Skribent: Lars Ilshammar

Historia
Idépolitiker som saknade tålamod med detaljerna
Hjalmar Branting, freden och Folkens förbund samt andra studier i svensk och nordisk 1900-talshistoria Torbjörn Norman