Skribent: Lars Kleberg

Konstarterna & medier
Porträtt av en säregen berättare
Börje Fredriksson, saxofonist Stefan Wistrand
Konstarterna & medier
Jazzhistoria med musiken på för låg volym
Frihetens blå toner – En berättelse om jazzen i Sverige Göran Jonsson