Skribent: Lars Magnusson

Politik & samhälle
Ojämlikhet undergräver känslan av egenvärde
Den inre ojämlikheten – Hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande Richard Wilkinson & Kate Pickett (övers. Lars Ohlsson)
Debatt
Hur ska vi vetenskapligt kunna undersöka något som inte finns?
Kommentar till föregående nummers essä av Lars Magnusson, De vetenskapliga kraven...
Politik & samhälle
Robotar, arbetskraft och produktivitet
Machines, jobs and equality Andreas Bergström & Karl Wennberg (red.)
Politik & samhälle
Robotar, arbetskraft och produktivitet
Framtidens jobb Stefan Fölster & Nima Sanandaji
Politik & samhälle
Problem eller befrielse om tekniken tar över alltmer arbete?
Arbetssamhället – Hur arbetet överlevde teknologin Roland Paulsen
Politik & samhälle
Problem eller befrielse om tekniken tar över alltmer arbete?
Stabilitetsillusionen Ryan Avent (övers. Pär Svensson)
Ekonomi
Privata aktörer lurar skjortan av politiker
Sjukt hus: Henrik Ennart & Fredrik Mellgren
Ekonomi
Staten tar risken och riskkapitalisterna vinsten
Entreprenörsstaten Mariana Mazzucato
Politik & samhälle
Robotåldern blir vad vi gör den till
Robotrevolutionen – Sverige i den nya maskinåldern Stefan Fölster