Skribent: Lars Magnusson

Politik & samhälle
Problem eller befrielse om tekniken tar över alltmer arbete?
Arbetssamhället – Hur arbetet överlevde teknologin Roland Paulsen
Politik & samhälle
Problem eller befrielse om tekniken tar över alltmer arbete?
Stabilitetsillusionen Ryan Avent (övers. Pär Svensson)
Ekonomi
Privata aktörer lurar skjortan av politiker
Sjukt hus: Henrik Ennart & Fredrik Mellgren
Ekonomi
Staten tar risken och riskkapitalisterna vinsten
Entreprenörsstaten Mariana Mazzucato
Politik & samhälle
Robotåldern blir vad vi gör den till
Robotrevolutionen – Sverige i den nya maskinåldern Stefan Fölster