Skribent: Lars Magnusson

Politik & samhälle
Det finns bara en kapitalism och Norberg fortsätter att vilja vara dess profet
Det kapitalistiska manifestet – Till den fria marknadens försvar i en allt mer ojämlik, kinesisk och uppvärmd värld Johan Norberg
Respons aktuell
Det finns bara en kapitalism och Norberg fortsätter att vilja vara dess profet
Det kapitalistiska manifestet – Till den fria marknadens försvar i en allt mer ojämlik, kinesisk och uppvärmd värld Johan Norberg
Historia
Dags att avförtrolla den svenska modellen?
Världens jämlikaste land? Erik Bengtsson
Politik & samhälle
Globalisering är mer än bara frihandel
Globalisering under press Colin Crouch (övers. Mats Dannewitz Linder)
Politik & samhälle
Vill vara både vetenskapsman och agitator
Och några antar jag är OK! – Varför nationalistiska vänstern är en återvändsgränd och nationalistiska högerns ärende inte är främlingsfientlighet Sandro Scocco
Politik & samhälle
Ojämlikhet undergräver känslan av egenvärde
Den inre ojämlikheten – Hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande Richard Wilkinson & Kate Pickett (övers. Lars Ohlsson)
Debatt
Hur ska vi vetenskapligt kunna undersöka något som inte finns?
Kommentar till föregående nummers essä av Lars Magnusson, De vetenskapliga kraven...
Politik & samhälle
Robotar, arbetskraft och produktivitet
Machines, jobs and equality Andreas Bergström & Karl Wennberg (red.)
Politik & samhälle
Robotar, arbetskraft och produktivitet
Framtidens jobb Stefan Fölster & Nima Sanandaji
Politik & samhälle
Problem eller befrielse om tekniken tar över alltmer arbete?
Arbetssamhället – Hur arbetet överlevde teknologin Roland Paulsen
Politik & samhälle
Problem eller befrielse om tekniken tar över alltmer arbete?
Stabilitetsillusionen Ryan Avent (övers. Pär Svensson)
Ekonomi
Privata aktörer lurar skjortan av politiker
Sjukt hus: Henrik Ennart & Fredrik Mellgren
Ekonomi
Staten tar risken och riskkapitalisterna vinsten
Entreprenörsstaten Mariana Mazzucato
Politik & samhälle
Robotåldern blir vad vi gör den till
Robotrevolutionen – Sverige i den nya maskinåldern Stefan Fölster
Ekonomi
Darwin och nationalekonomin
Den ekonomiska människans fall Johan Frostegard
Klassikern
Den svenska ekonomiska historiens fader svingade sig obehindrat mellan sega strukturer och snabb förändring
Eli Heckschers (1879–1952) verk om Sveriges ekonomiska historia, Svenskt arbete och...
Ekonomi
Rätt om krisens hälsoeffekter men förenklat om dess orsak
Åtstramning till döds David Stuckler & Sanjay Basu (Övers. Mia Poletto Andersson)
I Fokus | Den svenska historien
De vetenskapliga kraven på synteser måste göras tydliga
Berättandet och syntesen har återkommit på bred front men diskussionen om...
Essä
Globaliseringens spänningar pockar på urladdning
Man kan urskilja två tidigare globaliseringsvågor i historien, en vid 1700-talets...
Ekonomi
Systemskiftet som kom av sig
Varför går det bra för Sverige? Andreas Bergh & Magnus Henrekson