Skribent: Lena Kåreland

Filosofi & psykologi
Sjukdom som band samman sex och död
Smittans rike – Syfilis i konst, kultur och kropp Agneta Rahikainen
Konstarterna & medier
Ett jämlikt samhälle som byggde på exkludering
Skapandet av den nya människan – Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap Emma Vikström
Konstarterna & medier
Skrivande med skammen som drivkraft
Günter Grass – Författare och provokatör Sture Packalén
Konstarterna & medier
Wägner tog ställning för tysklands sak på 20-talet
Europa, ständigt detta Europa – Elin Wägners förlorade kärlek Per Wirtén
Konstarterna & medier
Växlar mellan kulturella och personliga perspektiv
Geijerarvet – En släkthistoria om dikt och galenskap Lars Lönnroth
Konstarterna & medier
Den totala ensamhetens diktare
Den ensamme resenären – Om diktaren Bertil Malmberg Torbjörn Kjölstad
Konstarterna & medier
En mästare i att skaffa sig fiender
Ensamvargar – Stig Ahlgrens 1900-tal. Manlighet, kärlek, litteratur Ulrika Milles
Konstarterna & medier
Björling sökte en individualistisk universalism
”Mitt språk är ej i orden” – Gunnar Björlings liv och verk Fredrik Hertzberg
Konstarterna & medier
Forskare, kritiker och folkbildare
Karl Warburg – Den varsamme vägvisaren Monica Lauritzen
Konstarterna & medier
Hennes liv var det största konstverket
Flickan som reste ensam – En biografi över Thora Dardel Ingemar Lindahl
Konstarterna & medier
Undersökning av essägenren i essäistisk anda
Att slå dank med virtuositet – Reträtten, sysslolösheten och essän Emma Eldelin