Skribent: Lena Kåreland

Konstarterna & medier
En mästare i att skaffa sig fiender
Ensamvargar – Stig Ahlgrens 1900-tal. Manlighet, kärlek, litteratur Ulrika Milles
Konstarterna & medier
Björling sökte en individualistisk universalism
”Mitt språk är ej i orden” – Gunnar Björlings liv och verk Fredrik Hertzberg
Konstarterna & medier
Forskare, kritiker och folkbildare
Karl Warburg – Den varsamme vägvisaren Monica Lauritzen
Konstarterna & medier
Hennes liv var det största konstverket
Flickan som reste ensam – En biografi över Thora Dardel Ingemar Lindahl
Konstarterna & medier
Undersökning av essägenren i essäistisk anda
Att slå dank med virtuositet – Reträtten, sysslolösheten och essän Emma Eldelin