Skribent: Martin Wiklund

Historia
Om Sveriges förflutna moderniseringsprojekt och behovet av ett nytt projekt i dag
Sveriges moderna historia – Fem politiska projekt 1809–2019 Svante Nordin
Tema | 68 i backspegeln
Tolka ”68” efter nutidens ideal eller förstå det i dess egen tid?
Två nya böcker om 1968 står för helt olika sätt att...
Filosofi & psykologi
Antologi som pekar tillbaka mot Gadamers egna texter
Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet Anders Burman (red.)