Skribent: Martin Wiklund

Historia
Om Sveriges förflutna moderniseringsprojekt och behovet av ett nytt projekt i dag
Sveriges moderna historia – Fem politiska projekt 1809–2019 Svante Nordin
Filosofi & psykologi
Antologi som pekar tillbaka mot Gadamers egna texter
Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet Anders Burman (red.)