Skribent: Mats Benner

Analys/Reportage
Det gränslösa nätverkssamhället konfronteras med sina gränser
Geografen och sociologen Manuel Castells blev kring millennieskiftet en av de...
Politik & samhälle
Digitaliseringen har gett upphov till en ny generation av snilleindustrier
Den svenska enhörningen – Storyn om Spotify Rasmus Fleischer & Pelle Snickars
Tema | Varför förstår inte nationalekonomer ekonomin?
Finansvärldens instabila karaktär
Denna antologi om de svenska finansiella transaktionernas utformning och reglering är...
Politik & samhälle
Maskinerna äter upp de välutbildades privilegier
Professionernas framtid – Hur teknologin kommer att förändra experters arbete Richard Susskind & Daniel Susskind
Politik & samhälle
Osäker tid öppnar för begåvade gissningar
Konsten att förutsäga framtiden Philip E. Tetlock & Dan Gardner
Tema | Management & mindfulness
Management är nästa krisbransch
Management började blomstra när globaliseringen och avregleringen tog fart på 1980-talet....
Politik & samhälle
Håller tävlingsfilosofin på att förlora?
Klara, färdiga, gå! Eva-Lotta Hultén
Politik & samhälle
Vad krävs för att något ska göras mot ojämlikheten?
Ojämlikhet dödar Göran Therborn (Övers. Henrik Gundenäs)
Tema | Kapitalismens permanenta revolution
Finanssektorn saknar ett subjekt som kan styra den
Joris Luyendijk gör en stor insats genom att frilägga de olika...