Skribent: Mats Benner

Politik & samhälle
Svenska modellens uppgång och kris
Klass, allianser och välfärdsstat – Analys och teori i arbete 1967–2021 Göran Therborn
Politik & samhälle
När tekniken kolliderar med samhällets tröghet
Amazon – Bakom framgången Julia Lindblom
Politik & samhälle
Samhällets acceleration har tillfälligt stannat upp
Det vi inte kan råda över – Om vårt förhållande till världen (övers. Joachim Retzlaff) Hartmut Rosa
Politik & samhälle
Hellre appar och knappar än stål och betong
Sveriges nya miljardärer – Vinnare & förlorare i den nya ekonomin Jon Mauno Pettersson & Erik Wisterberg
Analys/Reportage
Rwanda har rest sig ur katastrofen
Rwanda hamnade i världens blickfång i samband med folkmordet 1994, men...
Politik & samhälle
Många har tagit sig ur fattigdom men inkomstklyftorna vidgas
Den stora flykten – Välfärd, välstånd och ojämlikhetens ursprung Angus Deaton (övers. Torbjörn Santérus)
Politik & samhälle
När Daniel besegrade Goliat
Spotify inifrån – Så blir man störst i världen Sven Carlsson & Jonas Leijonhufvud
Debatt
Institutionernas kris framställs som en dålig dag på jobbet
Trots att åtskilliga svenska institutioner befinner sig i kris eller blir...
Politik & samhälle
Misstro mot vakthundar är ett utpräglat svenskt problem
Macchiariniaffären – Sanningar och lögner på Karolinska Bosse Lindquist
Analys/Reportage
Det gränslösa nätverkssamhället konfronteras med sina gränser
Geografen och sociologen Manuel Castells blev kring millennieskiftet en av de...
Politik & samhälle
Digitaliseringen har gett upphov till en ny generation av snilleindustrier
Den svenska enhörningen – Storyn om Spotify Rasmus Fleischer & Pelle Snickars
I Fokus | Varför förstår inte nationalekonomer ekonomin?
Finansvärldens instabila karaktär
Denna antologi om de svenska finansiella transaktionernas utformning och reglering är...
Politik & samhälle
Maskinerna äter upp de välutbildades privilegier
Professionernas framtid – Hur teknologin kommer att förändra experters arbete Richard Susskind & Daniel Susskind
Politik & samhälle
Osäker tid öppnar för begåvade gissningar
Konsten att förutsäga framtiden Philip E. Tetlock & Dan Gardner
I Fokus | Management & mindfulness
Management är nästa krisbransch
Management började blomstra när globaliseringen och avregleringen tog fart på 1980-talet....
Politik & samhälle
Håller tävlingsfilosofin på att förlora?
Klara, färdiga, gå! Eva-Lotta Hultén
Politik & samhälle
Vad krävs för att något ska göras mot ojämlikheten?
Ojämlikhet dödar Göran Therborn (Övers. Henrik Gundenäs)
I Fokus | Kapitalismens permanenta revolution
Finanssektorn saknar ett subjekt som kan styra den
Joris Luyendijk gör en stor insats genom att frilägga de olika...
Politik & samhälle
Varför finanskrisen inte gett upphov till ett nytt paradigm
Etablissemanget – Och hur de kommer undan med allt Owen Jones
I Fokus | Framtidens arbetsmarknad
Prekariatet som banerförare för nytt samhällskontrakt
Guy Standing hävdar att den grupp som förkroppsligar den nya osäkerheten,...
I Fokus | Generation genväg
Tänk om vi alla tillhör Generation Ego
I dessa två flyhänt skrivna böcker tecknas bilden av en generation...
Ekonomi
Plädering för en rimlig ekonomisk jämlikhet
Kapitalet i det tjugoförsta århundradet av Thomas Piketty Jesper Roine
Klassikern
Den moderna kapitalismen undergräver sig själv
I The Cultural Contradictions of Capitalism (1976) hävdade sociologen Daniel Bell...
Ekonomi
Finanssektorn – Ett monster som vi alla skapat
En finansmans bekännelser: Veni vidi ridi Knut Ramel