Skribent: Maxim Grigoriev

Konstarterna & medier
En stadskarta över ensamhet 
Den ensamma staden – Om konst, ensamhet och överlevnad Olivia Laing