Skribent: Olof Bortz

Utblick
Vilken roll spelade USA som förebild för nazisterna?
Historiker har börjat intressera sig för kopplingarna mellan Nazityskland och USA....