Skribent: Olof Bortz

Historia
Har alltför mycket att säga om nazismen
Nazismens idévärld Carl Müller Frøland (övers. Lars Ahlström)
Utblick
Vilken roll spelade USA som förebild för nazisterna?
Historiker har börjat intressera sig för kopplingarna mellan Nazityskland och USA....