Skribent: Patrik Lindenfors

Filosofi & psykologi
Inte så onda som vi befarar, inte så goda som vi tror
I grunden god – En optimistisk historia om människans natur Rutger Bregman (övers. Joakim Sundström)
Politik & samhälle
De flesta av oss är kanske generellt medelmåttiga
Bredd – Därför lyckas generalister i en specialiserad värld (övers. Bitte Wallin) David Epstein
I Fokus | Vi vantrivs i välfärden
Tekniken utvecklas men människan förblir sig lik
Sara Öhrvalls bok är oundgänglig läsning som sammanfattning av hur ny...
Filosofi & psykologi
Det handlar mycket mer om gener än man kan tro
Blueprint – Hur DNA ritar om vår psykologi Robert Plomin (övers. Johan Nilsson)
Naturvetenskap & teknik
Handlar skönhet verkligen bara om skönhet?
Skönhetens evolution – Hur Darwins bortglömda teori om det sexuella urvalet formar djurriket – och oss Richard O. Prum