Skribent: Pelle Snickars

Analys/Reportage
Digital humaniora – En lägesrapport
Digital humaniora är ett vitalt forskningsfält som förutsätter tekniskt kunnande och...