Skribent: Petra Söderlund

Krönika
Forskarutbildning som Vasalopp
Om man ger sig in på ett svårt projekt som förväntas...
Konstarterna & medier
Fälthandbok utan aha-upplevelser
Big Digital Humanities Patrik Svensson