Skribent: Sara Kärrholm

Filosofi & psykologi
Maktkampen om känslorna på 70-talet
Känslornas revolution – Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet Helena Bergman, Christina Florin, Jens Ljunggren, Ingrid Rydberg & Yulia Gradskova