Skribent: Sharon Rider

Analys/Reportage
Marknadstänkande präglar högre utbildning
Kvaliteten på utbildningar bärs i dag upp av lärares yrkesstolthet och...
I Fokus | Medieskuggor
Att se allt sanningssägande som politiskt ställningstagande undergräver demokratin
Medier och utbildningsväsende står inför utmaningen att återskapa tilltron till samhället...
Analys/Reportage
Seminarium om New Public Management: Misstroendets pris
Tilliten och det professionella omdömet i samhället håller på att raseras...