Skribent: Sten Widmalm

Debatt
På normstyrningens bakgård
Normer och värderingar har fått en allt viktigare roll i debatter...
Debatt
Dags för kritisk granskning av tron på fakta
Faktakontroller slås upp som ett nytt inslag i medier. Risken finns...
Debatt
Friheten är lätt att kasta bort – men svår att få tillbaka
Vi överskattar demokratins förankring i Sverige, menar statsvetaren Sten Widmalm. Den...
Analys/Reportage
Uttryckslös undervisning hämmar ­utveckling av kritiskt tänkande
Sten Widmalm hävdade i Respons nr 5/2014 att svenska politiker har...
Debatt
När statsvetare tar sig an demokratifrågan
I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
Debatt
Hot mot universitet och näringsliv
Svenskt Näringsliv har tagit fram en ­rapport, som är en tunn...
Analys/Reportage
Åtstramningspolitiken hotar den grekiska demokratin
Åtstramningspolitiken har eroderat den antifascistiska konsensus som tidigare kännetecknade EU. Men...
Debatt
Botoxifieringen av den svenska politiken försvagar demokratin
Botoxbehandling kan ge upphov till ett stelt ansikte och bristen på...
Debatt
Utvärdering blir ytvärdering
Något tycks ha gått snett inom biståndet på senare år, hävdar...