Skribent: Sten Widmalm

Debatt
När statsvetare tar sig an demokratifrågan
I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
Debatt
Hot mot universitet och näringsliv
Svenskt Näringsliv har tagit fram en ­rapport, som är en tunn...
Analys/Reportage
Åtstramningspolitiken hotar den grekiska demokratin
Åtstramningspolitiken har eroderat den antifascistiska konsensus som tidigare kännetecknade EU. Men...
Debatt
Botoxifieringen av den svenska politiken försvagar demokratin
Botoxbehandling kan ge upphov till ett stelt ansikte och bristen på...