Skribent: Sven Widmalm

Tema | Marknadsakademi?
Enkla kvalitetsmått kväver tanken
Bakom de utvärderingsmetoder som dominerar den akademiska världen i dag finns...