Skribent: Thomas Steinfeld

Essä
Har Nordeuropa en unik form av ensamhet?
Det finns en specifik form av ensamhet bland äldre människor, knuten...
Debatt
Normkritiken vill sortera bort allt avvikande och komplicerat
Normkritiken slog igenom i Sverige kring 2010 och dess frammarsch har...
Essä
Både kapitalet och ”kapitalet” präglas av ständiga förändringar
Det finns inga skrifter av Karl Marx som inte präglas av...
Essä
Konsten att lägga märke till varan började inom konsten
Näringsliv och kultur ser sig gärna som varandras motpoler, men detta...