Skribent: Torbjörn Forslid

Konstarterna & medier
Storverk om två centrala svenska författarskap
Parallella liv – Om Sven Delblancs och P. O. Enquists författarskap Lars Lönnroth