Skribent: Torbjörn Gustafsson Chorell

Filosofi & psykologi
Vad är kunskapshistoria och vad kan den bli?
Forms of Knowledge – Developing the History of Knowledge Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar (red.)
Filosofi & psykologi
Öppnar för en sekulär andlighet
Being with the Dead – Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness Hans Ruin
Filosofi & psykologi
Filosofin sedd som en kamp om makt och pengar
Sverige och filosoferna – Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning Carl-Göran Heidegren, Henrik Lundberg & Klas Gustavsson
Intervju
”Identitet som självdefinition har funnits så länge det funnits människor”
Som svar på frågan ”vem är jag?” dök begreppet identitet upp...
Filosofi & psykologi
En debatt som speglar våra dagars frågor
Positivismstrider Carl-Göran Heidegren