Skribent: Torbjörn Nilsson

Tema | Dagboken som historisk källa
För högern stod stödet till Finland i centrum
Gösta Bagge var ledare för Högerpartiet och ecklesiastikminister i samlingsregeringen under...