Skribent: Ulf Zander

Historia
Källkritisk granskning av Wallenberg
Förövarna bestämmer villkoren Klas Åmark