Skribent: Urban Lundberg

Tema | Dagboken som historisk källa
Dagboken var ett sätt för Erlander att härda ut
Tage Erlanders dagböcker saknar motstycke och skulle förmodligen ha tillhört världslitteraturen...
Politik & samhälle
Neutrala Sveriges stöd till väpnad kamp
I tyst samförstånd – Sverige och Sovjet i kalla krigets Afrika Bengt G. Nilsson
Konstarterna & medier
Författare som ville sminka av folkhemmet
Brutal social demaskering Carl-Eric Johansson