Skribent: Victoria Veres

Ekonomi
Försök att tänka på nya sätt om ekonomi
Donutekonomi – Sju principer för en framtida ekonomi Kate Raworth