Sök texter i respons

Politik & samhälle
Politik som pragmatiskt hantverk
Politik på riktigt – Handbok för sociala ingenjörer Irene Wennemo
Politik & samhälle
En renegat från det pro-palestiska narrativet
Israel och hennes fiender Bengt G. Nilsson
Politik & samhälle
Körverk av röster om ett massmord
Vi är Orlando – En amerikansk tragedi Johan Hilton
Konstarterna & medier
Emigranten lämnar och anländer aldrig helt
Livet som främling – Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides... Björn Apelkvist
Konstarterna & medier
Arkitektur och monument i maktens tjänst
Fyra kejserliga monument i Finland – Tillkomst, mottagande och bemötande Sofia Aittomaa
Historia
Finskt beroende av tyska insatser har hamnat i skymundan
Finland 1944 – Mellan Hitler och Stalin Henrik Meinander
Politik & samhälle
Vi vet ännu inte vilka metoder som kan vända utvecklingen
Att vända utvecklingen – Från utsatta områden till trygghet och... Manne Gerell, Per-Olof Hallin, Kim Nilvall & Stig Westerdahl (red.)
Historia
Innanförskapets glädjeämnen i en mörk tid
Fröjdelekar – Lust, liv och nöjen under svensk stormaktstid Annika Sandén
Politik & samhälle
Blandformer av frivillighet och ofrivillighet är djupt mänskliga
Samtyckesdynamiker – Sex, våldtäkt och gråzonen däremellan Lena Gunnarsson
Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Revolution! – Svenska erfarenheter från Ryssland Alexander Husebye (red.)
Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland – Ryska revolutionen i... Anna Pavlenko & Per Enerud
Naturvetenskap & teknik
En palett av förhistoria
Vi människor – Mänsklighetens ursprung och våra glömda förfäder Frank Westerman (övers. Joakim Sundström)
Konstarterna & medier
Krisen som produktivt normaltillstånd
Den ofärdiga vetenskapen – Om krisen i svensk litteraturforskning och... Isak Hyltén-Cavallius
Filosofi & psykologi
Vad är kunskapshistoria och vad kan den bli?
Forms of Knowledge – Developing the History of Knowledge Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar (red.)
Filosofi & psykologi
Betraktar betraktandet av konst
Gudar och människor – Blicken genom historien Mary Beard (övers. Allan Klynne)
Konstarterna & medier
Wägner tog ställning för tysklands sak på 20-talet
Europa, ständigt detta Europa – Elin Wägners förlorade kärlek Per Wirtén
Filosofi & psykologi
Fokus på Arendts personliga relationer och etik
Arendt – Om kärlek och ondska Ann Heberlein
Konstarterna & medier
Arkitektur och monument i maktens tjänst
Triumfbågen i Mogadishu – Om det kolonialt byggda Pernilla Ståhl
Konstarterna & medier
Arkitektur och monument i maktens tjänst
Architecture as Propaganda in Twentieth-Century Totalitarian Regimes – History and... Håkan Hökerberg (red.)
Filosofi & psykologi
Tillbakavisar envisa myter om intelligens
Smart – Vad vetenskapen säger om intelligens Maria Gunther
Filosofi & psykologi
Det handlar mycket mer om gener än man kan tro
Blueprint – Hur DNA ritar om vår psykologi Robert Plomin (övers. Johan Nilsson)