Sök texter i respons

Politik & samhälle
Pionjärverk om ett turbulent område i Europas mitt
Det omaka paret – Tjeckernas och slovakernas historia Ingmar Karlsson
Politik & samhälle
Litet dumhet är kanske inte alltid så dumt
Dumhetsparadoxen – Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar Mats Alvesson och André Spicer
Politik & samhälle
Militären förändras men officeren tycks statisk
Officeren, staten och samhället – Ett professionsperspektiv Sofia K. Ledberg
Politik & samhälle
En sjuttioåring på flera sätt starkare än någonsin
NATO – Historien om en försvarsallians i förändring Ann-Sofie Dahl
Politik & samhälle
När Daniel besegrade Goliat
Spotify inifrån – Så blir man störst i världen Sven Carlsson & Jonas Leijonhufvud
Politik & samhälle
Välfärdsstaten kontra den fria rörligheten
Migrationspolitiska dilemman – Om idealism och realism i liberal politisk... Björn Östbring
Politik & samhälle
Ojämlikhet undergräver känslan av egenvärde
Den inre ojämlikheten – Hur mer jämlika samhällen minskar stress,... Richard Wilkinson & Kate Pickett (övers. Lars Ohlsson)
Filosofi & psykologi
De som inte passade in i folkhemmet
De samhällsbesvärliga – Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930-... Annika Berg
Filosofi & psykologi
Urvattnad teknikoptimism
Om framtiden – Mänsklighetens utmaningar Martin Rees (övers. Linn Åslund)
Filosofi & psykologi
Historiskt perspektiv på subjektets kris
När vi talar om oss själva – Nedslag i subjektivitetens... Carin Franzén
Historia
Alla smittvägar bar till Rom
Roms öde – Klimatet, sjukdomarna och imperiets undergång (The Fate... Kyle Harper (övers. Henrik Gundenäs)
Historia
Motståndsrörelsen var ovillig att hjälpa judar
Hva visste hjemmefronten? – Holocaust i Norge: Varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet Marte Michelet
Historia
Utställningar som gränsöverskridande medium
I världsutställningarnas tid – Kungahus, näringsliv & medier Anders Houltz (red.)
Konstarterna & medier
Den mest levande människan blev som en sönderläst bok
Ett hemligt liv – Verner von Heidenstam och Kate Bang Martin Kylhammar
Konstarterna & medier
En mästare i att skaffa sig fiender
Ensamvargar – Stig Ahlgrens 1900-tal. Manlighet, kärlek, litteratur Ulrika Milles
Konstarterna & medier
Porträtt av en säregen berättare
Börje Fredriksson, saxofonist Stefan Wistrand
Konstarterna & medier
Sällsynt skarpsynt originellt original
Bo Grandien – Diktare, reporter, forskare. En minnesteckning. Per Wästberg
Konstarterna & medier
Sällsynt skarpsynt originellt original
Japanen som försvann och andra berättelser Bo Grandien