Tisdag 26 september 2017

2/2016

Tema: Inget land för gamla – På väg mot en ålderdom av ovisshet och ojämlikhet?
Inget land för gamla – På väg mot en ålderdom av ovisshet och ojämlikhet?

Tema: Förändrade livslopp, förlängt arbetsliv och nya ojämlikheter

Diskriminering av äldre i arbetslivet är kanske den vanligaste formen av diskriminering över huvud taget. Arbetslivets förändring behöver synliggöras ur ett åldersperspektiv. En åldrande befolkning driver på tillväxten av det så kallade prekariatet, människor med osäkra anställningsförhållanden. Förslagen om höjd pensionsålder gynnar dem som vill och kan arbeta längre på ett sätt som ställer de äldre åldersgrupperna utanför det svenska jämställdhetsprojektet. Faktorer utanför arbetslivet som leder till tidiga pensionsavgångar måste också beaktas. Läs
– Publ. i Respons 2/2016

Tema: Första kapitlet på något alldeles nytt

Varför hyllas ungdomlighet i det svenska offentliga samtalet medan erfarenhet väger tyngre i länder som Tyskland? Fredrik Persson-Lahusen går till läggen för att se om denna bild stämmer. Med hjälp av en tillbakablick tecknar han en tes om ett Sverige som sökt sin värdegemenskap utanför Europa vilket medfört att allt vad historia heter vänds ryggen – och visst har det satt spår i det offentliga samtalet. Läs
– Publ. i Respons 2/2016
DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet