Optimismen som vändes till uppgivenhet

Per Lindbloms omfattande bok om frivilliga svenska anarkister och syndikalister i spanska inbördeskriget ger unika inblickar i både livet vid fronten och i de första årens kollektiva entusiasm.

Kultursidornas förändring

Är dagens kulturjournalistik för personfixerad? Har det i så fall att göra med hur vi definierar själva begreppet kultur? Tre skribenter reflekterar över kritikens roll i ett alltmer polariserat samhälle.

Överlevnadsekonomi som det nya normala?

Behöver vi det kapitalistiska systemet för att skapa mänskligt välstånd? Eller har vi bara förlorat förmågan att föreställa oss alternativa mått på vad ett gott liv innebär?