Kultursidornas förändring

Är dagens kulturjournalistik för personfixerad? Har det i så fall att göra med hur vi definierar själva begreppet kultur? Tre skribenter reflekterar över kritikens roll i ett alltmer polariserat samhälle.

Överlevnadsekonomi som det nya normala?

Behöver vi det kapitalistiska systemet för att skapa mänskligt välstånd? Eller har vi bara förlorat förmågan att föreställa oss alternativa mått på vad ett gott liv innebär?