Aktuella Recensioner

Konstarterna & medier
En outsiders skakiga livsresa
Världen väntar mig – Birgitta Stenberg, lusten & litteraturen Paul Tenngart
Konstarterna & medier
Panorering över det svenska filmmanusets historia
Det svenska filmmanusets historia Johanna Forsman & Kjell Sundstedt
Konstarterna & medier
Mellan förnyelse och värnande av det bestående
Slå rot i förvandlingen – Gunnel Vallquists liv och livshållning Alva Dahl
Konstarterna & medier
Kvinnor porträtterade varandra som jämlikar
Becoming Artists – Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s Carina Rech
Konstarterna & medier
Pionjärstudie om filmgenre som sällan betraktas som värdefull
Film i stadens tjänst – Göteborg 1938–2015 Erik Florin Persson
Historia
Den allmänna moralen var ett korrektiv till lagstiftningen
Såra tukt och sedlighet – Hundra år av pornografi i Sverige Mariah Larsson, Klara Arnberg, Tommy Gustafsson & Elisabet Björklund
Historia
Mångfasetterat men entonigt om svensk-judisk historia
Judarnas historia i Sverige Carl Henrik Carlsson
Historia
Kulturell blomstring skapade sin egen motkraft
Weimartyskland – Löfte och tragedi Eric D. Weitz (övers. Claes-Göran Jönsson)
Historia
Innan kostymen blev Kominterns tvångströja
Lenins kostym – De svenska socialisterna och ryska revolutionen Per Leander
Historia
En brottning med nationalismen
Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek Göran Rosenberg
Utbildning
Välfärdsstatens kris öppnade för en offensiv legitimering av humaniora
Folkhemmets styvbarn – Humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik 1935–1980 Hampus Östh Gustafsson
Filosofi & psykologi
Feministisk teori och den vardagliga förståelsen av kön
Vad är en kvinna? – Språk, materialitet, situation Evelina Johansson Wilén & Johanna Sjöstedt (red.)
Konstarterna & medier
Ett jämlikt samhälle som byggde på exkludering
Skapandet av den nya människan – Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap Emma Vikström
Filosofi & psykologi
Första kvinnan som kallade sig författare?
Laura Cereta och den lärda kvinnans uppkomst Anders Bergman
Respons aktuell
Tron på ordets kraft är intakt även hos den moderna människan
Absolut text – Om att läsa världen Torbjörn Elensky
Respons aktuell
Inga diagnoser kan förklara jagets gåta
Autisterna – Om kvinnor på spektrat Clara Törnvall
Politik & samhälle
Skjuter bredvid målet om lagliga vapens roll vid skjutningar
Vapensmederna – Männen som beväpnar Sveriges kriminella Jani Pirttisalo Sallinen & Mathias Ståhle
Politik & samhälle
Vilket är värdet av att intellektuellt gå på grund?
Värdet av värdegrunder Mats Alvesson, Andreas Jansson & Martin Blom
Politik & samhälle
Såg mer till samhällets väl än till missbrukarens
Nils Bejerot och den svenska narkotikapolitiken Björn Johnson
Politik & samhälle
I stället för pluralism kan vi få balkanisering
Det är identitetspolitikens fel! – Makt, mobilisering och mångfald Ulf Bjereld & Marie Demker

ad-signup

Mest lästa recensionerna

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark

Några av våra skribenter

I Respons får sakkunniga recensenter utrymme att utveckla sina redogörelser och synpunkter.

Lars Magnusson

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och medlem i Kungl. Vetenskapsakademien. Han är mest känd för... Läs alla texter

Sten Widmalm

Sten Widmalm är professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Han medverkar regelbundet i svensk debatt i politik- och forskningsfrågor i... Läs alla texter

Hanna Bornäs

Hanna Bornäs är legitimerad psykolog och doktorand i barn- och ungdomsvetenskap. Läs alla texter

Håkan Forsell

Håkan Forsell är professor i Historia vid Stockholms universitet. Forsell har främst forskat och skrivit om modernhistoriska ämnen relaterade till... Läs alla texter

Johan Östling

Johan Östling är historiker, Wallenberg Academy Fellow och föreståndare för det nyinrättade Centrum för kunskapshistoria vid Lunds universitet. I Respons... Läs alla texter

Helena Granström

Helena Granström är författare, fil. mag i teoretisk fysik och fil. lic i matematik. Läs alla texter