Döden är grym, brutal och fruktansvärd

Helena Granström för fram otydlig kritik i recensionen av »Mot döden«. Det menar bokens författare Patrick Linden. Granström svarar direkt.

Svenaeus antagonist liknar mer ett spöke än en värdig motståndare

För att vara skriven av en filosof som värderar samvaro är det märkligt intellektuellt ensamt i denna framställning om den kroppsliga känslans betydelse.

Svindlande om moralens historia och framtid

Det är inte oproblematiskt att förankra moralen i ett långt historiskt helhetsperspektiv men Hanno Sauers bok är fascinerande läsning.

Ytlig kamp mot anonyma »anti-ekonomer«

Ekonomer må vara angelägna om att förbättra världen men därmed inte sagt att de har lösningar på alla våra problem.

Är avskaffandet av åldrande och död liberalismens slutliga frigörelseprojekt?

Filosofen Patrick Lindens syn på döden som fruktansvärd och meningslös hör hemma i en individbaserad tid som inte känner något annat intresse än egenintresset.

Vår inre apa kan inte rädda oss

Två nya böcker försöker hitta evolutionära förklaringar till människans problem, men landar i helt olika slutsatser. Där den ena finner konkurrens ser den andra samarbete.

Judisk tolkningstradition gör Bibeln angelägen i vår tid 

Stenius essäsamling ger personliga infallsvinklar på kristendomens judiska rötter.

Den som ser njutning som ett mål i sig blir inte lycklig

Aristoteles vände sig till en bestämd målgrupp, men talar genom sin filosofiska skärpa på ett märkvärdigt sätt även till nutida läsare.

Vårt förflutna försvinner i kvantmekanikens existentiella obestämbarhet

Fysikerna Hawkings och Hertogs teorier presenteras i en vetenskapsfilosofiskt driven bok som insisterar på människans oupplösliga koppling till kosmos.

Visar sida 1 av 2