Det andra Tyskland

Katja Hoyers uppmärksammade bok om DDR:s historia levandegör vanliga medborgares vardag men hennes inifrån-perspektiv bidrar även till att rättfärdiga den unga statens hårdföra kurs.

Arkitekturens nyliberala vändning

Det var en ny vänster som först lanserade den halvoffentlighet som upphäver skillnaden mellan vinstdrivande företag och samhällsansvar.

Upprättelse av extatiska väckelserörelser 

Det moderna Sveriges framväxt kan inte förstås om de andliga rörelser som utmanat samhällsordningen utelämnas.

Drömmen om den mänskliga maskinen har blivit framtidslös

Lärd kulturhistoria om en dröm i den mänskliga historien som hämtar sin kraft från det märkliga halvlandet mellan fantasi och verklighet.

Näringslivets kulturrevolution

Näringslivets motstånd mot löntagarfonderna var ingen heroisk försvarskamp utan murbräckan för en långsiktig marknadsrevolution.

Kan historievetenskap se ut så här?

Omfångsrikt, spretigt och vindlande om den prisade professorn Hannes Alfvén och hur synen på tekniska framsteg förändrats under 1900-talets gång.

»Svenning missar forskningsbidraget«

Olle Svennings recension av »Sista striden det är« ger en vilseledande bild över innehållet. Det menar bokens författare Rikard Westerberg, som här bemöter påståendena. Svenning svarar direkt.

Gibbons ande svävar fortfarande över senantiken

De nya svenska böcker som finns att tillgå om senantiken är bemängda med faktafel och missar helt och hållet det fascinerande med perioden.

Den föräldralöse pojken som grundade en världsreligion

Idéhistorikern Klas Grinell har skrivit en välkommen biografi över Muhammed. Historien är fascinerande, men han har uppenbart känt sig tvungen att nyansera kontroversiella episoder i profetens liv.

Visar sida 1 av 4