Den »dolda« historien är inte dold

Varför måste historia så ofta marknadsföras med konspiratoriska överskrifter?

Vild spekulation kontra stram saklighet

Mordet på Olof Palme fortsätter att engagera författare och forskare. I år har det kommit två mycket olika böcker på temat.

Svårigheten att kartlägga det som vill dölja sig

Gellert Hardi-Kovacs har tagit sig an den komplicerade uppgiften att teckna C-byråns historia.

Ett fylligt kalendarium men ingen karaktäristik

Har rätt i att världen under 1980-talet förändrades på ett sätt som få hade förutspått, men de personliga upplevelserna från perioden hänger mer löst.

Praktverk med otydligt syfte

Tycks utlova en utförlig redogörelse av den svenske orientalisten Jacob Jonas Björnståhls liv och betydelse, men visar sig vara ett översiktligt verk utan egentligt perspektiv.

Diplomatmemoarer från alliansfrihetens dagar väcker frågor om framtiden

De senaste årens utgivning av diplomatmemoarer är sammantaget en brokig samling. En röd tråd är dock neutraliteten som en förutsättning för internationella framgångar.

Ymnighetshorn som man bör dricka ur med måtta 

Globalhistoriker vill undvika »metodologisk nationalism«. Men kanske behövs den nationella ramen för att göra ämnena i sig intressanta?

Ett alltför historiskt perspektiv på historiker

Den utlovade kopplingen till debatten om humanioras vara eller inte vara kommer bort.

De ville avskaffa nationerna för fredens skull

Intressant avhandling om en i dag helt bortglömd gruppering kastar ett nästan kusligt ljus över samtida förhållanden.

Visar sida 2 av 3