Ekokritisk filmkonst i människans tidsålder

Klimatförändringen väcker frågor om vilka möjligheter vi egentligen har att gestalta en planetär verklighet bortom det mänskliga.

Återbesök hos författare som utövar en oroande attraktion

Georges Batailles texter är minerade av problematiska påståenden, men just därför kan det finnas skäl att läsa honom. 

En annorlunda kung Arthur än den vi är vana att möta

I de översatta verken i volymen »Walesiska sagor och dikter om Arthur« tecknas en värld präglad av oreflekterad råhet.

Venedigbiennalens kvinnodominans balanseras med storskalig gubbkonst

När Venedig efter lättade covidrestriktioner återtar sin position som resmål fylls staden återigen med konst.

Kultursidorna fyller inte längre sin funktion

Dagens kultursidor bidrar till samhällets destruktiva utveckling i stället för att motverka den.

Utopi och dystopi i musikens värld

Det är särskilt i omvälvande tider som musikutvecklingen ändrar riktning och de musikaliska uttrycken byter skepnad.

Visar sida 2 av 2