Raljant om Ekelöfs liv och verk

I sin ambition att underhålla läsaren blandar Jesper Högström triviala synpunkter på Gunnar Ekelöfs författarskap med tröttsamma tirader om dennes sociala tillkortakommanden.

Harry Martinsons liv och död blir blott en projektion på väggen

Ingen har gjort mer än Johan Svedjedal för att utstaka en biografitradition som törs släppa redovisningens trygga hand. I sin biografi om Harry Martinson når han dock inte ända fram.

Ett vackert försvar för diktens relevans

Edith Södergran vågade tro på sin konstnärliga kallelse, vilket mötte hätska reaktioner i hennes samtid.

Vreden var motorn i Ekelöfs engagemang

Ekelöfs vrede gjorde henne stundtals rabiat, i synnerhet när det gällde Sverige, som hon menade inte levde upp till sitt goda internationella rykte.

Kultursidorna saknar förmågan att ta oss ur våra åsiktsbubblor

I en värld av tydligt definierade åsiktskluster är kultursidornas historiska förmåga till problematisering viktigare än någonsin.

Ekokritisk filmkonst i människans tidsålder

Klimatförändringen väcker frågor om vilka möjligheter vi egentligen har att gestalta en planetär verklighet bortom det mänskliga.

Återbesök hos författare som utövar en oroande attraktion

Georges Batailles texter är minerade av problematiska påståenden, men just därför kan det finnas skäl att läsa honom. 

En annorlunda kung Arthur än den vi är vana att möta

I de översatta verken i volymen »Walesiska sagor och dikter om Arthur« tecknas en värld präglad av oreflekterad råhet.

Venedigbiennalens kvinnodominans balanseras med storskalig gubbkonst

När Venedig efter lättade covidrestriktioner återtar sin position som resmål fylls staden återigen med konst.

Visar sida 2 av 3