Rapporter från samhällets skuggsida

Går det att rida på intresset för slumturism och samtidigt analysera det?

Nyliberalismens nostalgiska imperiedrömmar

Det nyliberala projektets målsättning var inte att frigöra marknader utan skapa regelverk som skyddade dem mot demokratin.

En saga för framtidens liberala socialister

Rothstein krattar manegen för ett regeringssamarbete mellan Moderaterna och Socialdemokraterna.

Slumpen avgör ofta vem som lyckas med ett suicidförsök

I takt med att självmordet medikaliserats har vår inställning till det rört sig från förakt till medkänsla. I Sverige råder en nollvision för suicid, men det är omöjligt att uppnå.

Åtstramningspolitik i kapitalets tjänst?

I »Kapitalets ordning« söker Clara E. Mattei efter den ekonomiska ojämlikhetens historiska rötter. Boken är briljant, men trovärdigheten hade gynnats av mer kunskapsteori och mindre konspirationsteori.

Sverige har fallit som modelland för hållbart skogsbruk

Maciej Zarembas nygamla bok hjälper oss att förstå skogsnäringens roll i de svenska skogarnas förvandling från ett ekosystem till ett industriellt produktionssystem.

Har krisvarningarna i sig blivit trygghetsskapande?

Vår omättliga hunger efter mer än det som är förebådar vår undergång.

En gränslös bok om en gränslös relation till naturen

»Det levande« är en växelsång mellan stora utmaningar och egna lösningar. Men ett hemtrevligt jordbruk i Järlåsatrakten kommer inte att lösa världens existentiella kris.

Migränen får vara just så meningslös som den är

Det är uppfriskande med en författare som inte faller för frestelsen att beskriva lidande som källan till stor inspiration.

Visar sida 2 av 5