När medlen skadar ändamålet

Den brittiska journalisten Joanna Williams visar hur försök att tysta kritiker har blivit de progressiva woke-aktivisternas favoritmetod.

Francis Fukuyama: Den liberala demokratins bakslag ändrar inte historiens slutdestination

I ett samtal med Respons varnar Francis Fukuyama för hoten mot liberalismen och förklarar varför Sverige inte ska kompromissa med sina liberala principer.

Islamismen påverkad av idéer från Europa

Trots att islamismen vill vara en reaktion mot västligt inflytande har den i hög grad påverkats av både nazism och leninism.

Antropologin är död – leve antropologin!

Kulturantropologin är i dag ifrågasatt som en kvarleva från en rasistisk tidsepok, men disciplinens pionjärer ville visa att den vite mannen inte var skapelsens krona.

Vänstern har bidragit till populismens frammarsch

Vänstern har gjort den skötsamma arbetarklassen och dess normer till huvudfiende och ifrågasatt majoritetsbefolkningens rätt till en nationell identitet.

Billigt vin i dyra läglar smakar utmärkt

Placebo är verksamt mot många sjukdomstillstånd, men inte mot alla. Det hjälper inte mot covid-19, men däremot mot biverkningar av vaccin.

Vad vilja den radikala konservatismen?

Tecknar ett nytt politiskt landskap där efterkrigstidens konsensusanda övergått i intensifierad kulturkamp och ständiga försök till polarisering.

Ideologi och intresse bakom privatiseringen av Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen bär delvis själv ansvaret för att privatiseringsdiskussionerna tog fart.

Oviljan att tala om nationen har bidragit till ojämlikheten

Björn Östbring vill visa att liberaler visst kan vara nationalister. Det handlar om att balansera individualism och nationalstatens intressen mot varandra.

Visar sida 2 av 4