Analys/Reportage

Analys/Reportage
Vilken roll ska folkbiblioteken ha?
Med jämna mellanrum blossar biblioteksdebatten upp. I höstas återupplivades den av...
Analys/Reportage
Pandemipromenad i Los Angeles konstscen
Det är ännu för tidigt att summera hur pandemin inverkat på...
Analys/Reportage
Ny metod skapar kontinuitet i bekämpandet av hedersförtryck
I två decennier har samhället försökt utveckla metoder för att bekämpa...
Analys/Reportage
Kontroll av smittspridning innebär alltid kontroll av människor
De begränsningar av människors autonomi som införts för att begränsa smittspridningen...
Analys/Reportage
Avlyssning av hur förlag med fackboksutgivning ser på ljudböcker
Lyssnandet på ljudböcker ökar kraftigt, men lämpar sig formatet för facklitteratur?...
Analys/Reportage
Populärmusik som vapen i kriget mot den liberala eliten i Polen
Musikgenren disco polo växte fram på den polska landsbygden i början...
Analys/Reportage
Den svåra språkfrågan i Algeriet
På grund av landets inhemska dynamik och ställning i regionen har...
Analys/Reportage
Det maktfullkomliga nuet håller på att bli alltings mått
Det har blivit allt vanligare att man ensidigt applicerar vår tids...
Analys/Reportage
Trehavet – geopolitik eller infrastrukturprojekt?
När det europeiska samarbetet haltar, väcks drömmen om ett förmöget och...
Analys/Reportage
Den digitala revolutionen slår igenom på bred front genom pandemin
I kriser testas våra samhällen på ett unikt sätt, men kriser...
Analys/Reportage
Pandemin skakar om vår uppfattning av tid och rum
Frankrike öppnas nu långsamt efter nedstängningen. Lättnaden över att kunna röra...
Analys/Reportage
Djupast i människan finns civilisationen
Stanna inne och läs en bok, säger de. Jag vet vad...
Analys/Reportage
Rätten att tro som man vill innebär inte rätten att göra som man vill
En undersökning som Dagens Nyheter gjort visar att många svenskar är...
Analys/Reportage
Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
Analys/Reportage
Mycken humaniora är redan politiserad
I en krönika i Expressen den 8/2 ställer Johan Hakelius, på...
Analys/Reportage
Rwanda har rest sig ur katastrofen
Rwanda hamnade i världens blickfång i samband med folkmordet 1994, men...
Analys/Reportage
Köandets spelregler
Inställningen till köer skiljer sig mellan Sverige och Polen. Svenskar väntar...
Analys/Reportage
Ett rikes väsen ligger inte i dess mitt utan i dess ytterområden
Sarajevo var för 25 år sedan platsen för ett lidande som...
Analys/Reportage
Vilse i Venedig? Hur du gör för att inte drunkna i en turistkliché
Respons besöker konstbiennalen i Venedig och frågar vad vi har där...
Analys/Reportage
Haute couture för robotar
Vitvaror, det är vad som finns att se på ”Robots –...
Analys/Reportage
Parken som blivit en metafor för det demokratiska partiets utveckling
”The High Line” i stadsdelen Chelsea i New York är en...
Analys/Reportage
Gränser blir både hårdare och mer vidsträckta
När idén om en ”gränslös” värld etablerades som en möjlighet efter...
Analys/Reportage
Konst, pengar och poser i Shanghai
Shanghais konstscen vibrerar av vitalitet. Det byggs nya museer i en...
Analys/Reportage
Institutionernas kris i ett egalitärt och individualistiskt tidevarv
Krisen inom Svenska Akademien är ett uttryck för något som i...
Analys/Reportage
Franska reaktioner på Houellebecq
Årets största franska litterära händelse är utan tvekan Michel Houellebecqs senaste...
Analys/Reportage
När Kina vaknar darrar Ryssland – Resebrev från rysk-kinesiska gränsen
Relationen mellan Kina och Ryssland har förändrats dramatiskt. Kinas ekonomi är...
Analys/Reportage
Det perifera Frankrike rycker nu in mot centrum
Protesterna från de så kallade gula västarna har skakat om Frankrike....
Analys/Reportage
Musiken, dikten och diktatorn
Julian Barnes roman om Sjostakovitj aktualiserar frågan om gränsen mellan fakta...
Analys/Reportage
Multinationell nationalism i Estland
I Estland har integrationen av den rysktalande minoriteten varit framgångsrik. Detta...
Analys/Reportage
Tunga böcker, lätta vågor – Facklitteraturen och ljudboken
Sett till antalet titlar har utgivningen av facklitteratur hittills inte påverkats...
Analys/Reportage
Den politiska konfliktlinjen i ryska Norden går inte mellan stad och land
Den ryska Barentsregionen har utvecklats snabbt de senaste åren och spänningarna...
Analys/Reportage
Det gränslösa nätverkssamhället konfronteras med sina gränser
Geografen och sociologen Manuel Castells blev kring millennieskiftet en av de...
Analys/Reportage
Den sista utopins fall – krisen för mänskliga rättigheter
När hoppet om en alternativ samhällsordning grusades mot 70-talets slut fylldes...
Analys/Reportage
Nyliberalerna kidnappade liberalismen
Näringslivets tankesmedja, Timbro, bidrog aktivt till att Sverige hamnade i den...