Debatt

Debatt
Forskning kring urfolk vid Umeå universitet – Mångfald, tvärvetenskap och internationalisering
Sedan 1975 har det bedrivits utbildning och forskning i samiska språk...
Debatt
Islamogauchisme – en term utan vetenskaplig förankring
Förekomsten av en utbredd vänsterislamism vid franska lärosäten är en fix...
Debatt
Förföljelse av forskare vid Linköpings universitet
Den kontroversiella studien Går det att lita på Brå?, publicerad i...
Debatt
Postmodernism, intersektionalitet och postkolonialism
Claudia Lindén ifrågasatte i sin recension av Johan Lundbergs När postmodernismen...
Debatt
Kan religionsvetenskapen undvika att ta ställning mellan olika religiösa uttryck?
Göran Larsson och Simon Sorgenfrei förespråkar i sin bok Religion en...
Debatt
UG:s granskning av apatiska flyktingbarn var manipulativ
Efter viss tvekan tog Johan Åsard, journalist och tidigare chef för...
Debatt
Normkritiken vill sortera bort allt avvikande och komplicerat
Normkritiken slog igenom i Sverige kring 2010 och dess frammarsch har...
Debatt
Övertrampen i kritiken av Svenska Akademien
Mycket av kritiken som riktats mot Svenska Akademien de senaste åren...
Debatt
Caspian Rehbinder och Jenny Andersson debatterar forskningsprojekt om nyliberalisering
I Respons 1/2020 presenterade Jenny Andersson sitt forskningsprojekt om nyliberaliseringen i...
Debatt
Postkolonial analys stödjer populismens syn på muslimer
Frikännandet av Ann-Sofie Hermansson visar att muslimer utsätts för ett postkolonialt...
Debatt
Debatt: Svante Nycander och Erik Bengtsson
I Respons 5/2019 hävdade Erik Bengtsson att Sverige blev så jämlikt...
Debatt
”Forskaren måste respektera den viktiga autonomin i forskningsprocessen”
Rodéhn avslutar sitt svar med att ”uppmuntra” oss att skriva en...
Debatt
Sakfel och missvisande bild av forskningsprocessen
I Respons 6/2019 kritiserade Inga-Lill Aronsson och Urban Josefsson den bild...
Debatt
Normkritisk forskare ger missvisande bild av Medicinhistoriska museet i Uppsala
När museer utsätts för missvisande kritik och bristfällig forskning är det...
Debatt
Skolverkets förslag om antiken är ett symptom på ett mycket större problem
Det är bra att Skolverket har dragit tillbaka sitt förslag om...
Debatt
Kritiken mot Handke är dåligt underbyggd
Det är svårt att finna stöd i Peter Handkes skrifter för...
Debatt
Lars Gyllenhaal replikerar på Lina Sturfelts recension av Svenskar i strid mot Hitler
Under drygt 20 års författande har jag aldrig känt behov av att...
Debatt
Demokrater och antifascister gör klokt i att lära av historien
Fenomenet att från extremhögerhåll kapa yttrandefrihetsfrågan är inget nytt. Redan den...
Debatt
Den så kallade mittenpositionen är i själva verket extrem
Centerpartiets liberalism bygger på en dogmatisk syn på marknaden och en...
Debatt
Institutionernas kris framställs som en dålig dag på jobbet
Trots att åtskilliga svenska institutioner befinner sig i kris eller blir...
Debatt
Inte religionens återkomst utan traditionens bevarande
Det sägs att religionerna är tillbaka, men om det var sant...
Debatt
På normstyrningens bakgård
Normer och värderingar har fått en allt viktigare roll i debatter...
Debatt
Sanimir Resic replikerar på Kjell Magnussons recension av Jugoslaviens undergång
Kjell Magnusson har valt att läsa min bok Jugoslaviens undergång –...
Debatt
Johan Frostegård replikerar på Arne Jarricks recension av Evolutionen och jag
En fantastisk utveckling pågår inom evolutionsforskning och genetik. Gamla trätoämnen har kunnat...
Debatt
Dags för kritisk granskning av tron på fakta
Faktakontroller slås upp som ett nytt inslag i medier. Risken finns...
Debatt
Underklassens disciplinering tvingar hela samhället följa efter
En vanlig vänsterståndpunkt i dag är att se normen som problemet,...
Debatt
Missvisande kritik mot Delmi
Håkan Boström kritiserade i Respons 6/2017 Delegationen för migrationsstudier (Delmi) för...
Debatt
Håkan Boström svarar
Håkan Boström svarar att Palme underskattar problemen med policynära forskning och...
Debatt
Ska Bryssel styra Europas forskning?
Lamyrapporten hävdar att det europeiska forskningssystemet ska stöpas om så att...
Debatt
Natalia Plevako & Olga Tjernysjeva om Elena Namlis recension av deras bok Kan man bli svensk?
Natalia Plevako: Sönderfallet av Sovjetunionen och omvandlingen till marknadsekonomi fick Ryssland...
Debatt
Kommentar till föregående nummers diskussion om aktuella Palme-biografier
I december 1983 beslutade riksdagen att införa löntagarfonder i Sverige. Beslutet...
Debatt
Michael Tapper kommenterar Tommy Gustafssons recension av hans bok Snuten i skymningslandet
Michael Tapper Det är naturligtvis smickrande att recenseras av en kollega...
Debatt
Hur ska vi vetenskapligt kunna undersöka något som inte finns?
Kommentar till föregående nummers essä av Lars Magnusson, De vetenskapliga kraven...
Debatt
Avsikten var att ge omvärldens bild av judarna
Replik till Fredrik Meitons recension i Respons nr 4/2012 De läsare...