Utblick

Utblick
De otåliga läsarna har vunnit kampen mot den långa texten
Det påpekas ofta att användningen av sociala medieplattformar påverkat både vår...
Utblick
Klockan klämtar för mänskligheten
Enligt den så kallade Domedagsklockan har mänskligheten aldrig varit så nära...
Utblick
Andra världskriget som en maktkamp mellan imperier
Två nyutkomna grandiosa synteser om andra världskriget kastar nytt ljus över...
Utblick
Den svarta oljan på den vita duken
Det ligger nära till hands att se ett släktskap mellan oljan,...
Utblick
Demokratin kan inte överleva om sanningen dränks i oväsen
Ett antal böcker belyser hur den amerikanska extremhögern har lärt sig...
Utblick
Myten om imperiets förträfflighet präglar storbritannien än i dag
I tre nya, varandra överlappande böcker görs en ny kartläggning av...
Utblick
Ropen skalla: Dekolonisering för alla!
En rad protester har under senare år svept över lärosäten i...
Utblick
Storstaden förvaltar den kosmopolitiska traditionen bäst
Få filosofer har ägnat så mycket tid åt att ifrågasätta och...
Utblick
Reagans arv angrips från höger
Bilden av Ronald Reagan som en konservativ stålman har varit fast...
Utblick
Avgränsningen mot högerextremistiskt språkbruk håller på att luckras upp
Partiet Alternative für Deutschland (AfD) har på två år förändrat tonläget...
Utblick
Filantroper har aldrig skänkt så mycket pengar och aldrig haft så mycket makt som i dag
I en tid när ekonomisk ojämlikhet är ett hett debattämne skänker...
Utblick
Nationalism är inte enbart ett konservativt projekt
Den amerikanske journalisten John Judis försvarar nationalstaten från ett vänsterperspektiv. Enligt...
Utblick
Den mest inflytelserike rättsvetaren i USA riktar bitande kritik mot Supreme Court
Richard A. Posner anses vara den mest inflytelserike rättsvetenskaparen i USA....
Utblick
Kritiken mot kritiken – Att utgå från det vardagliga
Misstankens hermeneutik har haft ambitionen att slita av masker och visa...
Utblick
Vilken roll spelade USA som förebild för nazisterna?
Historiker har börjat intressera sig för kopplingarna mellan Nazityskland och USA....
Utblick
Litteraturen hävdar sin egenart genom att införliva nya mediers logik
Walter Benjamins texter om fotografiet har haft stort inflytande efter hans...
Utblick
Universitetsdebatt i skuggan av Brexit
I samband med Storbritanniens planerade utträde ur EU har farhågor väckts...
Utblick
Att både lösa upp genus och ha könet som grund för offerrollen
I den svenska debatten tenderar varje ifrågasättande av genusperspektivet att uppfattas...
Utblick
Går demokrati och globalisering att förena?
Hur synen på euron har förändrats ser man genom att jämföra...
Utblick
Drömmen om en opolitisk politik
Jan Eckels imponerande verk Die Ambivalenz des Gutens är en skattkammare...
Utblick
Kulturlivet i Tredje riket mindre övervakat än man länge trott
Den amerikanska musikhistorikern Pamela M. Potter menar att bilden av nationalsocialismen...
Utblick
Ett konservativt alternativ till vänstern och multikulturalismen?
Den senaste tiden har en grupp franska intellektuella trätt fram i...
Utblick
Ny biografi som försöker komma åt Adolf Hitlers personlighet
Behövs det en ny biografi om Hitler? Går det att komma...
Utblick
Fransk debatt om skilsmässan mellan vänstern och folket
Att en större andel av den franska arbetarklassen röstar på Front...
Utblick
Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
Utblick
På spaning efter vårt ursprung i grottor och laboratorier
Både Lee Bergers Almost Human och Eugene Harris Ancestors in Our...
Utblick
Det handlar om Europa, mer eller mindre
Juristen Dieter Grimms och statvetaren Ulrike Guérots nya böcker representerar olika...
Utblick
Hitler föredrog stabskartornas skyddande värld
De senaste tre åren har inte mindre än fyra biografier om...
Utblick
Nazismen både förankrad i västlig tradition och ett brott mot den
Hur mycket av den västerländska traditionen måste vi förkasta om vi...
Utblick
Sartre anpassade existentialismen till efterkrigstidens myter
Drivs intellektuella av genuint engagemang eller eftersträvar de egen vinning? Detta...
Utblick
Skolan ska befria eleverna från deras invanda värld
I den livliga franska skoldebatten hörs röster som är kritiska mot...
Utblick
Kampen mot terrorister måste inriktas på deras världsbilder
För att kampen mot terrorismen ska bli framgångsrik måste teorierna och...
Utblick
Kina har börjart föra en allt djärvare utrikespolitik
Debatten om hur Kinas moderna historia har påverkat dagens samhälle och...
Utblick
Ett mångnationellt imperium som var både gammaldags och före sin tid
Dubbelmonarkin Österrike-Ungern har lämnat ett rikt arv till den europeiska kulturen....
Utblick
Brist på tydligt maktcentrum central orsak till Japans angrepp mot USA
För den japanska ledningen framstod det kinesiska fastlandet som ett Lebensraum...