Debatt

Håkan Boström svarar

| Respons 2/2018 | 2 min läsning

Håkan Boström svarar att Palme underskattar problemen med policynära forskning och att makt ofta utövas subtilt.

Joakim Palme är inte nöjd med min kritik av Delmi. Må så vara. Det är hans uppgift att försvara den verksamhet han är formellt ansvarig för utåt. Jag hoppas ändå att han kan ta till sig något av kritiken, som jag inte är ensam om. 

Palme målar i sitt svar upp en halmgubbe. Jag har aldrig hävdat att regeringen direkt styr Delmis verksamhet. Däremot har jag påtalat problemen med att bedriva policynära forskning nära makten. Jag arbetate själv på SNS när institutet gav ut rapporten ”Konkurrensens konsekvenser” 2011. Den modesta slutsatsen att det inte gick att påvisa positiva resultat av privata aktörer i offentlig sektor rev upp en storm utan dess like inom näringslivet. SNS vek sig delvis för påtryckningarna. Historien slutade med att forskningschefen Laura Hartmann sade upp sig i protest, åtföljd av professor Olof Petersson. SNS dåvarande VD fick ta ansvaret och avgå. 

SNS hade också formellt en konstruktion med dubbelt oberoende. Hartmann hade dock brutit mot de oskrivna reglerna. Delmi har visserligen regeringen som uppdragsgivare, medan SNS främst har näringslivet. Alla som har insyn i hur politik fungerar vet dock att denna maktsfär, liksom andra maktsfärer, inte är särskilt intresserad av obekväm kunskap. Mötet mellan kunskapsproduktion och makt tillhör mina forskningsintressen. Makt utövas i regel på mycket mer subtila sätt än de Palme tar upp. Det är till exempel ett grundantagande i vetenskapssociologin att närhet till makten, sociala strukturer, hierarkier, rådande hegemoni och klassbakgrund med tillhörande värderingar, påverkar forskningsresultat. I policynära samhällsvetenskap, i synnerhet i emotionellt laddade och politiskt känsliga frågor som migrationspolitiken, blir detta extra påtagligt. Har man en utpräglat positivistisk vetenskapssyn ligger det kanske nära till hands att avfärda sådana farhågor som ”oklart grundade”. 

Palme vill tona ned skillnaden mellan Delmi och universiteten och hänvisar till att Delmi tillämpar Peer Review. En av de forskare som Delmi anlitat för detta –professorn i internationell migration Per Lundborg – redogjorde nyligen i Ekonomisk Debatt för hur hans kommentarer ignorerats. Lundborg menar att rapporten i fråga inte är vetenskapligt förankrad. Rapporten tar inte hänsyn till skillnaden mellan arbetskrafts- och asylinvandring med tillhörande skillnader i sysselsättning och humankapital och feltolkar regressionsresultaten och studerar effekten på total BNP i stället för BNP per capita. Felen är på en så pass basal nivå att sådana missgrepp knappast skulle släppts fram vid ett universitet. Missgreppen råkar dock ge en väldigt positiv bild av den förda migrationspolitikens ekonomiska konsekvenser. 

Det finns fler exempel på undermåliga rapporter från Delmi och de har samma tendens. Vem som ges i uppdrag att skriva en rapport är inte ovidkommande för resultatet. Huruvida de tvivelaktiga rapporterna är representativa är underordnat när man verkar i en förtroendebransch. Det påverkar ofrånkomligen bilden av Delmi att släppa fram sådant. 

Publ. i Respons 2/2018 579
I FOKUS | Att tala med förhistorien
Relaterat
Debatt

Missvisande kritik mot Delmi

Håkan Boström kritiserade i Respons 6/2017 Delegationen för migrationsstudier (Delmi) för att inte vara självständig i relation till regeringen. Hans analys är ytlig och missvisande, svarar Delmi:s ordförande Joakim Palme....


Håkan Boström

Håkan Boström är ledarskribent på Göteborgs Posten. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...