Analys/Reportage

Transmedialt genombrott: Publiken blir nätverk

| Respons 4/2014 | Låst artikel | 8 min läsning

Massmediernas publik är nu ”transmedial” och har grupperat om sig till nätverk med inbördes kommunikation. Begreppet läsning omvandlas dramatiskt. Frågan är om detta gynnar den samhälleliga friheten och kunskapsnivån eller främst ger utrymme för egocentrisk utlevelse med negativa följder för humanitet och allmänintresse.

Det svenska medielandskapet befinner sig i snabb förändring. Internet som bärare av innehåll närmar sig stadigt den ledande ställning som länge intagits av televisionen. Omvandlingen innebär mer än en positionsväxling. Internet förmedlar inte bara innehåll från traditionella kanaler – tidningar, böcker, tv, radio, brevväxling – utan ger också möjlighet för helt nya användningar, för närvarande främst så kallade sociala medier, det vill säga kommunikation mellan enskilda och grupper som är synlig för brukarna själva. Interaktiviteten tenderar att upplösa skillnaden mellan sändare och mottagare. Nätet skapar sålunda en rad nya, låt oss kalla det socialiteter, gruppbildningar och kontaktnät som tidigare inte kunde etableras med sådan lätthet och i den omfattning som nu är möjlig via tekniska plattformar som dator, mobil, surfplattor.

Publ. i Respons 4/2014 509
I FOKUS | Europas urkatastrof

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...