Kultursidornas förfall har inte skett i ett vakuum

Kritikens utveckling mot det jagcentrerade och triviala speglar en förändrad förståelse av kulturens roll i samhället.

Kultursidorna saknar förmågan att ta oss ur våra åsiktsbubblor

I en värld av tydligt definierade åsiktskluster är kultursidornas historiska förmåga till problematisering viktigare än någonsin.

Kultursidorna fyller inte längre sin funktion

Dagens kultursidor bidrar till samhällets destruktiva utveckling i stället för att motverka den.