Långa perspektiv på en grannlaga relation

De svenska och finska medlemskapen i Nato kastar ett sentida ironiskt ljus över fredsfördraget i Fredrikshamn 1809.

Den som ser njutning som ett mål i sig blir inte lycklig

Aristoteles vände sig till en bestämd målgrupp, men talar genom sin filosofiska skärpa på ett märkvärdigt sätt även till nutida läsare.

Återbesök hos författare som utövar en oroande attraktion

Georges Batailles texter är minerade av problematiska påståenden, men just därför kan det finnas skäl att läsa honom. 

En annorlunda kung Arthur än den vi är vana att möta

I de översatta verken i volymen »Walesiska sagor och dikter om Arthur« tecknas en värld präglad av oreflekterad råhet.

Sociologi som svindlande äventyr

Storheten i »Människan som samhällsvarelse« är författaren Johans Asplunds förmåga att ladda välkända fenomen med en ny innebörd.