Rapporter från samhällets skuggsida

Går det att rida på intresset för slumturism och samtidigt analysera det?

Nyliberalismens nostalgiska imperiedrömmar

Det nyliberala projektets målsättning var inte att frigöra marknader utan skapa regelverk som skyddade dem mot demokratin.

En saga för framtidens liberala socialister

Rothstein krattar manegen för ett regeringssamarbete mellan Moderaterna och Socialdemokraterna.

Kvinnliga libertiner återintar parnassen

Carin Franzén ifrågasätter renässansens androcentriska världsbild genom att lyfta fram kvinnliga författarskap som förminskats och censurerats.

Är avskaffandet av åldrande och död liberalismens slutliga frigörelseprojekt?

Filosofen Patrick Lindens syn på döden som fruktansvärd och meningslös hör hemma i en individbaserad tid som inte känner något annat intresse än egenintresset.

Slumpen avgör ofta vem som lyckas med ett suicidförsök

I takt med att självmordet medikaliserats har vår inställning till det rört sig från förakt till medkänsla. I Sverige råder en nollvision för suicid, men det är omöjligt att uppnå.

Modet att skriva sanningen om sig själv

Hur gör man som intellektuell motstånd i tider av multipla kriser?

Gibbons ande svävar fortfarande över senantiken

De nya svenska böcker som finns att tillgå om senantiken är bemängda med faktafel och missar helt och hållet det fascinerande med perioden.

Åtstramningspolitik i kapitalets tjänst?

I »Kapitalets ordning« söker Clara E. Mattei efter den ekonomiska ojämlikhetens historiska rötter. Boken är briljant, men trovärdigheten hade gynnats av mer kunskapsteori och mindre konspirationsteori.

Visar sida 1 av 7