Kriminalitet bekämpas bäst med förtroendefulla relationer

Kortsiktighet och detaljstyrning försvårar brottsbekämpningen. Det hävdar gamle polischefen Klas Friberg i en tankeväckande bok som ser goda möjligheter att vända en negativ utveckling.

I slottets dekor framträder en annan historia 

Författarna bidrar till ny kunskap om Stockholms slotts historia utan fosterländska tongångar och normativa estetiska omdömen.

Från krigarkast till finska affärsidkare

En nydanande och perspektivrik syntes behandlar den finska adelns historia.

Optimismen som vändes till uppgivenhet

Per Lindbloms omfattande bok om frivilliga svenska anarkister och syndikalister i spanska inbördeskriget ger unika inblickar i både livet vid fronten och i de första årens kollektiva entusiasm.

En modern nationalromantiker

Per Svenssons Augustprisade Zornbiografi är särskilt läsvärd för den historieintresserade – konstverken spelar däremot en underordnad roll.

Viktig bok om de svenska universitetens anglifiering

Ola Håkansson och Peter Svensson har i stort sett rätt i sin debattbok om engelskans ställning i svensk universitetsundervisning. Därmed inte sagt att de kommer få rätt.

Det andra Tyskland

Katja Hoyers uppmärksammade bok om DDR:s historia levandegör vanliga medborgares vardag men hennes inifrån-perspektiv bidrar även till att rättfärdiga den unga statens hårdföra kurs.

De enades i skrivandet mot totalitarismen

Wolfram Eilenberger ställer fyra av 1900-talets mest inflytelserika kvinnliga tänkare mot varandra och kastar nytt ljus över den samtid och tanketradition de verkade i.

Undéns tråkighet säkrade neutraliteten

Den svenska neutralitetspolitiken formades i samspelet av två skilda politiska temperament.

Visar sida 1 av 10