När rädslan tar över krymper utrymmet för kritisk reflektion

Vad händer när politik styrs av känslor som rädsla, äckel och förbittring? Det undersöker sociologen Eva Illouz i sin nya bok, som ger en fascinerande inblick i Israels inre motsättningar.

Kan historievetenskap se ut så här?

Omfångsrikt, spretigt och vindlande om den prisade professorn Hannes Alfvén och hur synen på tekniska framsteg förändrats under 1900-talets gång.

Människan är inte nödvändigtvis litteraturens mittpunkt

I sin avhandling i litteraturvetenskap argumenterar Ellen Frödin för att de materiella tingens betydelse har underskattats i vår förståelse av den litterära modernismen.

Ytlig kamp mot anonyma »anti-ekonomer«

Ekonomer må vara angelägna om att förbättra världen men därmed inte sagt att de har lösningar på alla våra problem.

Rapporter från samhällets skuggsida

Går det att rida på intresset för slumturism och samtidigt analysera det?

Nyliberalismens nostalgiska imperiedrömmar

Det nyliberala projektets målsättning var inte att frigöra marknader utan skapa regelverk som skyddade dem mot demokratin.

En saga för framtidens liberala socialister

Rothstein krattar manegen för ett regeringssamarbete mellan Moderaterna och Socialdemokraterna.

Kvinnliga libertiner återintar parnassen

Carin Franzén ifrågasätter renässansens androcentriska världsbild genom att lyfta fram kvinnliga författarskap som förminskats och censurerats.

Är avskaffandet av åldrande och död liberalismens slutliga frigörelseprojekt?

Filosofen Patrick Lindens syn på döden som fruktansvärd och meningslös hör hemma i en individbaserad tid som inte känner något annat intresse än egenintresset.

Visar sida 2 av 9