Slumpen avgör ofta vem som lyckas med ett suicidförsök

I takt med att självmordet medikaliserats har vår inställning till det rört sig från förakt till medkänsla. I Sverige råder en nollvision för suicid, men det är omöjligt att uppnå.

Modet att skriva sanningen om sig själv

Hur gör man som intellektuell motstånd i tider av multipla kriser?

Gibbons ande svävar fortfarande över senantiken

De nya svenska böcker som finns att tillgå om senantiken är bemängda med faktafel och missar helt och hållet det fascinerande med perioden.

Åtstramningspolitik i kapitalets tjänst?

I »Kapitalets ordning« söker Clara E. Mattei efter den ekonomiska ojämlikhetens historiska rötter. Boken är briljant, men trovärdigheten hade gynnats av mer kunskapsteori och mindre konspirationsteori.

Sverige har fallit som modelland för hållbart skogsbruk

Maciej Zarembas nygamla bok hjälper oss att förstå skogsnäringens roll i de svenska skogarnas förvandling från ett ekosystem till ett industriellt produktionssystem.

Den föräldralöse pojken som grundade en världsreligion

Idéhistorikern Klas Grinell har skrivit en välkommen biografi över Muhammed. Historien är fascinerande, men han har uppenbart känt sig tvungen att nyansera kontroversiella episoder i profetens liv.

Vår inre apa kan inte rädda oss

Två nya böcker försöker hitta evolutionära förklaringar till människans problem, men landar i helt olika slutsatser. Där den ena finner konkurrens ser den andra samarbete.

Judisk upplysning formade Europa

Eva Ekselius visar på ett fängslande sätt hur judisk kultur och politik sammanflätades med den europeiska moderniteten efter franska revolutionen.

Kung med kulturpolitiska stormaktsambitioner

Gustaf VI Adolf blev tidigt övertygad om arkeologins potential som vetenskap och den kungliga statusen gav honom ett unikt inflytande.

Visar sida 3 av 9