Vad vilja den radikala konservatismen?

Tecknar ett nytt politiskt landskap där efterkrigstidens konsensusanda övergått i intensifierad kulturkamp och ständiga försök till polarisering.

Vreden var motorn i Ekelöfs engagemang

Ekelöfs vrede gjorde henne stundtals rabiat, i synnerhet när det gällde Sverige, som hon menade inte levde upp till sitt goda internationella rykte.

Ideologi och intresse bakom privatiseringen av Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen bär delvis själv ansvaret för att privatiseringsdiskussionerna tog fart.

Oviljan att tala om nationen har bidragit till ojämlikheten

Björn Östbring vill visa att liberaler visst kan vara nationalister. Det handlar om att balansera individualism och nationalstatens intressen mot varandra.

Hur ska staten hantera religiös mångfald?

Linnea Lundgrens analys av statliga offentliga tryck som behandlar relationen mellan stat och religion kommer att vara ett referensverk för lång tid framöver.

Ymnighetshorn som man bör dricka ur med måtta 

Globalhistoriker vill undvika »metodologisk nationalism«. Men kanske behövs den nationella ramen för att göra ämnena i sig intressanta?

Högaktuellt men substanslöst om grindsamhällen

En ökande oro för brottslighet och våld har gjort idén om införandet av grindsamhällen mer aktuell.

Kroppen är pudelns kärna

Två nya böcker intresserar sig för kroppens öppenhet och gränser, men författarna tar sig an ämnet på mycket olika sätt.

Ett alltför historiskt perspektiv på historiker

Den utlovade kopplingen till debatten om humanioras vara eller inte vara kommer bort.

Visar sida 7 av 9